Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Rekrutacja Szkoła podstawowa


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017
Zasady przyjęcia Dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie określa Regulamin Naboru - link -"Dokumenty".
 
 
 
Zasady rekrutacji do klas I Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie:
zasady rekrutacji określa Regulamin Naboru Uczniów do SSP, który udostępniony jest w linku DOKUMENTY.
1. Należy złożyć kartę zapisu dziecka do klasy I SSP - link dokumenty.
2. W czasie trwania rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć  diagnozę przedszkolną.
3. Dziecko uczestniczy w badaniu gotowości szkolnej.
4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
5. W przypadku braku miejsc w poszczególnych klasach Rodzic ma prawo zapisać dziecko na listę oczekujących.
 
 
 
KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 

 

Lp Kryterium Data
1.

Złożenie karty zapisu dziecka i karty rozmowy rekrutacyjnej z rodzicem.

 Złożenie diagnozy przedszkolnej.

do 28 lutego 2017 r.

diagnoza przedszkolna do 31 maja 2017 r.

2.
Badanie gotowości szkolnej 
wykonanie zadań z zakresu:
- orientacji przestrzennej;
- percepcji wzrokowej;
- mówienia, czytania, pisania, słuchania;
-malowania, rysowania, wycinania
 
 
 I termin   29 marca 2017 r. (środa) godz. 16.30
 
II termin: o ile z przyczyn losowych nie był możliwy udział w badaniu w pierwszym terminie
05 kwietnia 2017 r. (środa) godz. 16.30
3.
Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i uczniem dot.:
- programu nauczania i metod pracy z dziećmi;
- oceniania pracy i umiejetności dzieci;
- zasad współpracy rodzice- szkoła.
od 19 kwietnia 2017 r.
terminy i godziny ustalane są telefonicznie z rodzicami
 
4.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I SSP.
03 czerwca 2017r.
 
5.
Spotkanie z wychowawcą klasy.
klasa IA  - 19 czerwca 2017r. godz. 16.00
klasa IM - 19 czerwca 2017r  godz. 16.00

 

 
 
 
KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY DRUGIEJ I WYŻEJ
 

 

1. Ocena z zachowania
minimum dobry lub pozytywna ocena opisowa /klasy I-III /
2. Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
Średnia ocen - minimum 4,0
W przypadku uczniów przyjmowanych w trakcie roku szkolnego dodatkowo wykaz ocen śródrocznych
3. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Wymagana, jeżeli istnieje podejrzenie dysfunkcji (dysortografia, dysleksja, inne)
4.
Diagnoza umiejętności
(test sprawdzający)
- język polski
- język angielski
- matematyka

 

 
 
 
 
 
 
Komisja rekrutacyjna:
Dyrektor SSP: mgr Marta Pilecka - Lalewicz
V-ce dyrektorzy: mgr Beata Petrykowska, mgr Joanna Chrząstowska - Ekiert
nauczyciele:
mgr Małgorzata Bartoszewicz
mgr Gabrieka Koleśniak - Gitler
mgr Agnieszka Witczak
mgr Joanna Kaźmierczak
mgr Anna Gębka
pedagog szkolny - mgr Agata Popiel
mgr Ewa Pater
mgr Emilia Kordowska