Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Projekty

 

Czas realizacji Nazwa programu Partnerzy Tematyka
20.04- 26.04.2018  Wir Jugendliche aus den Nachbarnländern kennen uns immer besser. 

Nicolaus-August- Otto-Schule (IGS) w Nastätten

Dofinansowanie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania 4.320,00 PLN

Koordynator: Robert Kozibroda

Osoby wspierające: Beata Petrykowska, Agnieszka Przyszlak

Celem projektu jest poznanie się młodzieży z obu krajów, komunikowanie się ze sobą w językach obcych, wzajemne poznawanie kultury i dnia powszedniego goszczących rodzin poprzez współne spędzanie czasu, warsztaty, pracę w grupie, rozmowy i wycieczki.

 

 

13.10.2017 - 28.02.2018 Deutsch hat Klasse/Niemiecki ma klasę.

Instytut Goethego w Warszawie

Patronat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Minsiterstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Dofinansowanie projektu:

Zarząd Główny Społecznego  Towarzystwa Oświatowego w Warszawie: 300,00 PL

Volkswagen Motor Polska

Sp. z o.o siedzibą w Polkowicach: 1000,00 PLN

Zaaranżowanie optymalnej sali lekcyjnej do nauki języka niemieckiego i wprowadzenie takich  zmian, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel czuć się będą komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi im naukę.  

Nauka współpracy, wspóldziałąnia i współodpowiedzialności.

 

04.05.2017 - 10.05.2017 Gotujemy i majsterkujemy.

Nicolaus-August- Otto-Schule (IGS) w Nastätten

Dofinansowanie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania kosztów podróży: 2619,00 PLN

Celem projektu jest poznanie codziennego życia rówieśników w rodzinie i szkole, kultury, tradycji,  historii kraju związkowego Nadrenia-Pakatynat oraz Niemiec, doskonalenie komunikowania się w językach obcych.

W realizacji celów pomocne będą gry i zabawy integracyjne, wspólne warsztaty kulinarne i wspólne majsterkowanie oraz wycieczki.

 

 

01.09.2016 - 01.02.2017

mPotega

"Kobe Idalgo" szyfrołamacz matematyczny

Fundacja mBank

Fundacja Dobra Sieć

koordynatorzy - mgr Sylwia Murawska-Wojtyna, mgr Katarzyna Wróblewska

Propagowanie przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży
01.09.2016 - 31.05.2017 Read on

British Council, Ambasada Wielkiej Brytanii w Rzymie

koordynator - mgr Justyna Olejnik

Projekt propagujący czytelnictwo w szkole wśród dzieci od najmłodszych lat.
01.09.2016 - 31.05.2017 IV edycja projektu  Qualitatsiegel - Schule im Wandel- Odznaka Jakości Zmieniająca się szkoła"

Instytut Goethego Kraków

ORE

15 szkół z całej Polski

koordynator- mgr Beata Petrykowska

Rozwój szkół i ich kompetencji.
05.09.2016 -31.05-2016 III edycja projektu "Qualitatsiegel - Schule im Wandel"  / Odznaka jakości - Zmieniająca się szkołąa

Instytut Goethego w Krakowie,

ORE i łącznie 15 szkół  z całęj Polski 

Koordynator: mgr  Beata Petrykowska 

Celem projektu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” jest stworzenie polskim szkołom możliwości rozwoju w następujących obszarach:  aktywizujące metody pracy z uczniem,  kształcenie kompetencji kluczowych,  wspieranie wielojęzyczności,  kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,  przejmowanie przez uczniów inicjatywy,  otwarcie szkoły na zewnątrz  demokratyzacja życia w szkole. 
21.04.2016 - 27.04.2016 10 lat partnerstwa szkół 

N-A-O-Schule (IGS) Nastätten

Dofinansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinsowania: 3.200,00 PLN

Koordynator: mgr Beata Petrykowska 

 

 
07.09.15 - 31.06.15

II edycja projektu

"Qualitätssiegel - Schule im Wandel"

"Odznaka jakośći / Zmieniająca się szkoła" 

Instytut Goethego w Krakowie 

+ 10 szkół z całej Polski 

Koordynator: mgr Beata Petrykowska

-  stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem - LdL, CLIL

-  kształcenie kompetencji kluczowych, 

wspieranie wielojęzyczności, 

kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, 

przejmowanie przez uczniów inicjatywy, 

otwarcie szkoły na zewnątrz  demokratyzacja życia w szkole. 

11.06.15  - 15.06.15

dzień.de | der-tag.pl.  

Perspektywy zawodowe

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży,

N-A-O-Schule Nastatten

Koordynator:  mgr Beata Petrykowska 

Szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucje, firmy, partnerstwa polsko-niemieckie  przygotowują projekt na temat przyszłości zawodowej młodzieży. 
13.04.2015 - 31.05.2015 II edycji Dolnośląskiego Projektu "Podróż po Europie - kierunek Wiedeń" 

SP:Bielawa, Bierutów, Lubin 1 i 9, Oława 1 i 8, Radwanice, Trzebnica

Koordynator: mgr Beata Petrykowska 

Interaktywny projekt miedzyprzedmiotowy dla szkół podstawowych.

Organizator: SP 9 Lubin

10.06.-16.06.2015

"Rękodzieło" (Handwerk)

Wymiana uczniowska

N-A-O-Schule Nastätten

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska 

Dofinasowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

w kwocie: 2610,00 PLN

Celem projektu będzie lepsze poznanie się młodzieży z obu szkół, komunikowanie się w językach obcych, poznawanie klutury i zabytków Nadrenii-Palatynatu. Pomocne w realizacji tych celów będą wspólna praca oraz gry i zabawy
Lata 2014-2017 Ogólnopolski Projekt "Mały Mistrz"

Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Witczak

mgr Ewa Pater

mgr Paweł Gałczyk

mgr Jarosław Paul

Propagowanie aktywnej postawy. Program oparty na 6 blokach sportowych.
6-10.10.2014 Discover Lower Silesia Primary School 2014 Komitet Lokalny AIESEC Wrocław i Politechnika Wrocławska Poznawanie innych kultur i zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego
Rok szkolny 2014/2015

Qualitätssiegel-Schule im Wandel

Odznaka jakości - Zmieniająca się szkoła 

http://www.sto.org.pl/szkola/64/lubin-odznaka-jakosci-schule-im-wandel-zmieniajaca-sie-szkola-dla-zss-sto

Instytut Goethego w Krakowie we współpracy z ORE i pod patronatem Ambasady Republiki Niemiec

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska 

Wspieranie i certyfikowanie szkół, które chcą rozwijać określony aspekty nauczania:

aktywizujące metody pracy z uczniem,

kształcenie kompetencji kluczowych,

wspieranie wielojęzyczności

kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,

przejmowanie przez uczniów inicjatywy

otwarcie szkoły na zewnątrz

demokratyzacja życia w szkole

Rok szkolny 2014/2015 W-F z klasą

Ogólnopolski Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Koordynaror- mgr Jarosław Paul

Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród uczniów, zwrost uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych
od 01.09.2014 r. Entuzjaści edukacji- akcja "Narzędzia w działaniu"

Instytut Badań Edukacyjnych (projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

koordynatorzy- mgr Marta Pilecka-Lalewicz, mgr Joanna Chrząstowska- Ekiert

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Wymiana doświadczeń, tworzenie nowoczesnych metod nauczania. W projekcie uczestniczą 34 kraje z całego świata.

6/7 06.2014

Dzień Wolności.de/Tag der Freiheit.de

Projekt: 

Droga do Wolności -Nocny Maraton Filmowy

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska 

Przybliżenie młodzieży gimnazjalnej tematyki Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego dzięki filmom. grom i zabawom
27.01.2014

Deutsch-Wagen-Tour

Ogólnopolski program promocji języka niemieckiego

 

Patronat

Instytut Goethego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

Patronat honorowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Celem projektu jest motywowanie uczniów i inspirowanie nauczycieli dzięki niekonwencjonalnym metodom oraz nauce poprzez  zabawę i śmiech.
15.03.2014- 20.03.2014 Nasz czas wolny, nasze hobby /Unsere Freizeit und Hobby/

N-A-O-Schule

Nastätten

Dofinansowanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 2.999,00 PLN

Koordynator:mgr  Beata Petrykowska

Celem projektu jest porównanie jak uczniowie ze szkół partnerskich spędzają wolny czas, jakie mają zainteresowania. Gry, zabawy, wycieczki,  czas spędzony z rodzinami goszczącymi  będą okazją do komunikacji w języku obcym, poznawania blasków i cieni życia codziennego. 
od XI 2013 r. do V 2014 r. Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może" w ramach Roku Szkoły w Ruchu 

MEN

Ośrodek Rozwoju Edukacji

koordynator- mgr Paweł Gałczyk

Rozwijanie zainteresowań sportowych, zbogacenie oferty zajęć sportowych dla uczniów. Promocja zdrowia. Szkoła ubiega się o tytuł Szkoła w Ruchu.
od X 2013 r. do II 2015r.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

 

MEN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

koordynator - mgr  Marta Pilecka- Lalewicz

Celem projektu jest wsparcie szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS.

od 2011 r.  Owoce w szkole Agencja Rynku Rolnego Program UE, którego głównym celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych
02.09.2013 do 30.06.2014 Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła na widelcu

MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja "Szkoła na widelcu"

koordynator- mgr Agnieszka Przyszlak

Ogólnopolskie Projektu Zdrowotne i Edukacyjne - profilaktyka, zdrowy tryb życia.
02.09.2013 do 20.06.2014 Szkoła Odkrywców Talentów MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji Ogólnopolski projekt promujący pracę z uczniem zdolnym 
od 02.09. do 31.10.2013 Narysuj zdrowego Medicuska Medicus Lubin Program profilaktyczny - bądź zdrowym uczniem.
02.09.2013 do 20.06.2014 Śniadaniowa klasa Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z.o.o Edukacja zdrowotna. Przyznanie  tytułu Złotej, Srebrnej i Brązowej Śniadaniowej Klasy.
od 2012r. do 2014 r. "Śniadanie daje moc" Partnerstwo dla zdrowia Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania.
od 2011 r. Trzymaj formę

SANEPID

Koordynator: mgr Jarosław Paul

Program edukacyjny promujący zdrowy, sportowy tryb życia.
01.10.2013- 15.06.2014 Zdrowo jem, więcej wiem. Fundacja BOŚ Projekt o tematyce zdrowego żywienia
02.09.2013 - 15.06.2014 Smok Mądragon daje radę Stowarzyszenie Laboratorium Troski projekt profilaktyczny realizowany w klasach I-III SSP na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.

15.06.2013 – 20.06.2013 Nastätten

Ruch drogowy – porównanie zasad ruchu drogowego, oznakowania, natężenia ruchu, sieci dróg itp. w obu krajach

ZSS iN-A-O-Schule w Nastätten, dofinasowanie Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Celem projektu jest poprzez gry i zabawy językowe, pracę w grupach dwustronnych oraz zwiedzanie okolicy porównanie jak funkcjonuje ruch drogowy w obu krajach. Natomiast wspólne spędzanie czasu wraz z rodzinami goszczącymi pozwoli przełamać ewentualne bariery językowe i poznać codzienne życie i problemy Niemców

od 19.05 do 25.05.2012

Sport nicht nur für Profis

uczniowie ZSS i

N-A-O-Schule w Nastätten
projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Celem projektu jest poprzez gry i zabawy językowe, warsztaty zapoznanie uczniów z obu szkół z formami spedzania wolnego, z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego oraz atrakcjami naszego miasta i Dolnego Śląska.
Koordynator projektu: Beata Petrykowska
04.12.2011 - 15.02.2012 Zmieniająca się szkoła - praca metodą projektu

Instytut Goethego Kraków

Koordynator: mgr Beata Petrykowska 

Wdrażanie się młodzieży i nauczycieli do pracy metodą projektu oraz do posługiwania się platformą edukacyjną
lipiec 2009 - lipiec 2013

Dolnośląska e- Szkoła- projekt realizowany ze środków UE

koordynator -mgr  Gabriela Krzepkowska

DODN

Urząd Marszałkowski

Program rozwoju Społecznego Gimnazjum Językowego wspierany technologią informacyjno- komunikacyjną.
od 01.09.2011 do 30.06.2013 Szkoła bez przemocy

Fundacja Orange

dzienniki regionalne

Program społeczny służący przeciwdziałaniu przemocy w szkole.
21.05.2011 - 27.05.2011

Federalna Wystawa Kwiatów w Koblencji - Bogactwo roślin

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i

N-A-O-Schule w Nastätten
projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współracę Młodzieży

 

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie mieszkańców i kultury sąsiadów, usuwanie barier i uprzedzeń, komunikacja w j. obcym

06.06.2010 - 13.06.2010

Wizyta uczniów z N-A-O-Schule z Nastatten i realizacja projektu "Odkrywamy Dolny Śląsk"

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i

N-A-O-Realschule
w Nastätten, projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie zabytków, symboli Dolnego Śląska i miasta Lubina, komunikacja w j. obcych

01.09.2010 do 30.06.2011 Ratujemy i uczymy ratować MEN, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Program Ogólnopolski organizujący kursy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów z udzielania pierwszej pomocy.

 

 

27.11.2009 - 05.12.2009

"Zwyczaje Świąteczne

w Polsce i Niemczech"
realizowany w Nastätten.

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i
N-A-O-Realschule
w Nastätten, projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie zwyczajów świątecznych, komunikacja w j. obcych

 
 
 
 
28.03.2009 - 30.03.2009
 
 
 
 
 
"Międzynarodowe Twórcze Spotkania Młodzieży w Lubinie"
Koordynator:
mgr Beata Petrykowska
 
 
 
 
 
 
N-A-O-Realschule
w Nastätten
Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE
TMZL
Gwarkowie
projekt dotowany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie
Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych. Celem projektu jest wymiana doswiadczeń, prezentacja talentów tanecznych, aktorskich uczniów.
 
 
 
 
 
 
01.09.2008- 19.06.2009
Prawa człowieka"
Koordynatorzy:
mgr M. Całus
mgr G. Krzepkowska
mgr  A. Gębka
Samorząd Uczniowski
Diagnoza znajomości praw człowieka przez uczniów ZSS w Lubinie. Realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowywaniem w kontekście praw człowieka.
 
 
 
 
15.11.2008 - 19.06.2009
"Parlament Szkolny" w ramach programu "W szkolnych samorzadach rosną obywatele"
Koordynatorzy:
mgr Anna Gębka
 mgr Paweł Gałczyk
Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie
Zwiększenie znaczenia samorządu szkolnego i organizacji młodzieżowych w życiu szkoły. Aktywizacja obywatelska uczniów. Budowanie pozytywnego obrazu samych siebie przez uczniów szkół STO w oparciu o nabywane kompetencje społeczne.
01.09.2008 - 23.12.2008
Międzynarodowy Szlak Tolerancji"
Koordynator:
mgr M.Pilecka-Lalewicz
Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE
projekt współfinansowany przez Rządowy program FIO 2008 i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Rozwijanie poszanowania praw mniejszości religijnych, narodowych i społecznych wsród młodzieży polsko-niemieckiej, poprzez działania o charakterze artystycznym, medialnym, wydawniczym i edukacyjnym.
15.03.15.12.2008
Wymiany:

 

 

09.06-5.06.08
pobyt uczniów ZSS w Nastätten


22.09-9.09.08

rewizyta uczniów z Nastätten

„Na kulinarnym
polsko niemieckim szlaku”
Koordynator:
mgr Beata Petrykowska
N-A-O-Realschule
w Nastätten,
Sowarzyszenie CIVIS EUROPAE w Lubinie
Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie i Polsko-Niemiecką Współracę Młodzieży
Projekt multime-dialny, realizowany w ramach partnerstwa Powiatów Lubin i Rhein –Lahn. Celem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez bezpośredni kontakt z rówieśnikami /wymiany uczniowskie/ kształtowanie świado-mości interkulturowej, przekraczanie barier osobistych i kulturowych oraz usuwanie uprzedzeń wobec innych ludzi, poszukiwanie wspólnej europejskiej tożsamości młodych ludzi z partnerskich powiatów Lubin i Rhein - Lahn poprzez działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i dokumentacyjnym.
22-29 października 2007
 
 
Partnerstwo szkół.
Koordynator:
mgr Beata Petrykowska
Nicolaus-August-Otto Realschule w Nastätten
Niemcy
Przyjazd do Lubina 15-osobowej grupy uczniów z Nicolaus-August-Otto Realschule w Nastätten.
 
 
 
09.2001- 06.2004

Program UE " Comenius"

Projekt "Iceberg"

Trekronergade Freineskole - Kopenhaga (DK)

Tatjanos Goloskovos Uzsienio Kalby mokyla Visaginas (LV)

Vihannin Ylaaste Ja Lukio Vihanti (F)

Szkolny koordynator:

mgr Beata Petrykowska 

Motywowanie uczniów do nauki j. obcych, kształtowanie świadomości interkulturowej, dostarczanie nauczycielom inspiracji i nowych narzędzi dydaktycznych, przekraczanie barier kulturowych i osobistych, usuwanie uprzedzeń wovbec innych ludzi