Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla szkół STO:

 • Społecznej Szkoły Podstawowej,
 • Społecznego Gimnazjum Językowego
jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie - organizacja pozarządowa non-profit - działające od 1989 r.


Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na działalność ww. szkół z:
 1. Dotacji z budżetu Gminy Lubin.
 2. Wpłat rodziców na konto Rady Rodziców.
 3. Środków własnych Stowarzyszenia.
 4. Darowizn sponsorów i odpisów 1 % podatku.

Organ prowadzący zapewnia w ramach ww. opłat:
 1. Fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą od 6.30 do 16.30.
 2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  • 3 godz/tyg. zajęć z języka angielskiego,
  • 2 godz/tyg. zajęć z języka niemieckiego,
  • 1 godz/tyg. pływalni,
  • 1 godz/tyg. gimnastyki korekcyjnej,
  • opieka pedagoga, psychologa, logopedy,
  • kluby przedmiotowe / artystyczne / sportowe,
  • zajęcia terapeutyczne z logopedą i pedagogiem szkolnym,
  • inne na życzenie rodziców i po zatwierdzeniu przez nich kosztów proponowanych zajęć.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wyjazdy do „zielonej szkoły”, wyjazdy integracyjne i wycieczki szkolne opłacane są przez rodziców zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną przez nich kalkulacją.


Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie:
 • Jan Raduchowski - prezes
 • Katarzyna Bargieł-Wojdyła  - wiceprezes
 • Marzena Kosydor- skarbnik
 • Anna Stachowska- sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 

 • Edyta Elmerych - przewodniczący
 • Robert Gruszczyński -  członek
 • Tomasz Radziej - członek

 

 

Sprawozdania  merytoryczne i finansowe są zamieszczone  na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  dostępne po wpisaniu nr KRS 0000150212