Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie