Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Fundacja Polska Miedź przyznała Zespołowi Szkół Społecznych w Lubinie dotację w wysokości 40 tys. zł. na doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i szatni w safki uczniowskie. Z całego serca dziękujemy.
Dyrekcja i SU ZSS w Lubinie
 
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji  projektu „Wymarzona sala gimnastyczna” Rok szkolny 2011/2012                                                                         
1.    Cele, ilość uczestników, adresaci, rodzaj pożytku publicznego:
We wrześniu 2011 roku rozpoczęto rozbudowę Zespołu Szkół Społecznych o salę gimnastyczną, obiekty przyportowe ( szatnie z łazienkami dla chłopców i dziewczynek),  sale lekcyjne i przedszkole.
W związku z powyższym Dyrekcja ZSS w Lubinie zwróciła się do Fundacji Polska Miedź o udzielenie dotacji, która pozwoliłaby w pełni zakończyć proces stworzenia dla dzieci Ich wymarzonej Sali gimnastycznej.
Fundacja Polska Miedź S.A. przyznała szkole dotację w wysokości 40 tys. zł.  
Dotacja ta została w pełni wykorzystana zgodnie z planem.
Z sali gimnastycznej korzysta 131  uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie, 59 uczniów Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie, 68 przedszkolaków ze Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie.
Sala gimnastyczna udostępniania jest również w godzinach od 16.30 do 19.30 dla Klubu Sportowego  UKS „Społeczniak”- (21 uczniów). Poza tym w każdy poniedziałek w godz. od 15.40 do 17.00 odbywają się szkolenia z łucznictwa dla zainteresowanych  uczniów, pracowników szkoły i przedszkola oraz rodziców.  Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem.
 
2.    Zaplanowane działania i zakres ich realizacji:
Projekt „Wymarzona sala gimnastyczna” rozpoczął się we wrześniu 2011 roku a zakończył się  22 listopada 2012 roku.
 

L.p.

Zakres działań

Poziom i termin  realizacji

1.

Rozpoczęcie budowy obiektu sportowego.

Od 12 września 2011 roku – realizacja zgodnie z terminem

2.

Roboty ziemne  ( fundamenty, podłogi na gruncie, podłoga w sali gimnastycznej, podłogi w pomieszczeniach należących do sali)

Od października 2011 r. do czerwca 2012.- zgodnie z terminem

3.

Stan surowy  zadaszony  ( ściany, kominy, elementy konstrukcyjne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu )

maj 2012  - termin realizacji od maja do lipca 2012

4.

Stan surowy zamknięty – (elewacja, ocieplenie, stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa, )

 

do 15 lipca 2012 r. – termin przedłużony do 15 sierpnia 2012

5.

Prace wykończeniowe wewnętrzne ( kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja CO, instalacja oświetleniowa, )

od  lutego 2012 do lipca 2012. – realizacja zgodnie z terminem

6.

Odbiór budynku

 

sierpień 2012 – termin realizacji – 22 września 2012

7.

Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy -  najpóźniej do 15 września 2012.

do 15 września 2012 – termin realizacji do 22 listopada 2012

8.

Doposażenie szatni w szafki uczniowskie i ławki – do 30 sierpnia 2012.

Do 30 sierpnia 2012  - termin realizacji – do 22 listopada 2012

9.

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

 

25 września 2012 – zgodnie z terminem

 
3.    Przeznaczenie dotacji na zakup sprzętu sportowego:
Przyznana przez Fundację Polska Miedź S.A dotacja w wysokości 40.000 zł. (czterdzieści tysięcy zł.) została przeznaczona, zgodnie z projektem na:
a.      wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, w tym:
- drabinki gimnastyczne, ławki gimnastyczne, stół do tenisa stołowego wraz z zestawami, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, skrzynia gimnastyczna, odskocznia gimnastyczna, płotki treningowe składany, siatka osłonowa, materace gimnastyczne, siatki do tenisa stołowego, płotki treningowe, zestawy do babingtona, zastawy do koszykówki.
 
b.      Wyposażenie szatni gimnastycznej, w tym:
-zakup szafek odzieżowych typu L z ławkami.
 
Ogólny kosztorys
 

Źródło dofinansowania

w zł.

%

Ogółem

 

470623,48

100 %

Dotacja

 

40000,00

8,50 %

Nasze

430623,48

91,50%

 
4.    Działania informacyjno-reklamowe na rzecz Fundacji Polska Miedź
Informacje na temat udzielonej dotacji i jej przeznaczeniu Dyrekcja Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie umieściła na stronie internetowej szkoły www.sto.lubin.pl.
Komunikaty o darowiźnie pojawiały się także na zebrania z rodzicami, posiedzeniach Zarządu SKT nr 59 w Lubinie i posiedzeniach Rady Rodziców. Informacje o dotacji i jej przeznaczeniu odnotowane zostały w protokołach posiedzeń.
Na sali gimnastycznej umieszczono logo Fundacji Polska Miedź.
W styczniu 2013 roku w Zespole Szkół Społecznych oraz w Społecznym Przedszkolu Montessori przygotowana zostanie Honorowa Tablica Przyjaciół, Darczyńców naszych placówek. Na tej tablicy poczytne miejsce zajmie Fundacja Polska Miedź S.A.
 
 
 
Lubin, 28.12.2012 r.                                          Marta Pilecka- Lalewicz