Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Ewaluacja

 

Ewaluacji wewnętrzna
wymagania 8 „Promowana jest wartość edukacji”

 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z ewaluacji wewnętrznej


Streszczenie raportu z ewaluacji wewnętrznej
obszaru  III funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
wymaganie 10 - wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z ewaluacji wewnętrznej


 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 
obszarów 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 
i 3.4. Rodzice są partnerami szkoły

 

 

 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


 
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 2.4 
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieliw Zespole Szkół Społecznych w Lubinie
 
            Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, który został powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 11 października 2010 nr 3/10/2010-2011 .
  
 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


 
Raport
z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.2 uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności
 
 
Prezentowany raport jest wynikiem badania (ewaluacji wewnętrznej), przeprowadzonego w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez zespół ewaluacyjny, powołany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 6 października 2011 roku nr 2/10/2011-2012
 
 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


 

Raport z ewaluacji 
wewnętrznej obszaru 2.3 
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 

 
 
 
 
Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, który został powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 20 stycznia 2011  nr 7/01/2010-2011 .
 
 
 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 
 

Raport z ewaluacji wewnętrznej
obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne
w Zespole Szkół Społecznych
w Lubinie
 
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez  zespół ds. ewaluacji wewnętrznej  powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchwałą nr 12/III/2009-2010 z dnia 29.03.2010 Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej (badania) obszaru „1.4 Respektowane są normy społeczne” , która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. ....
 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej