Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

Witamy w Społecznej Szkole Podstawowej
im. Rady Europy w LubinieCzytaj dalej

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Dokumenty do pobrania

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Regulaminy

Lp. .pdf Opis Dokumentu

1

Pobierz plik
Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

2

Pobierz plik
Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3
Pobierz plik
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
4
Pobierz plik
Szkolny Regulamin Usprawiedliwień i Zwolnień Indywidualnych
5
Pobierz plik Regulamin stołówki
6
Pobierz plik Regulamin Zespołow Zadaniowych
7 Pobierz plik Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
8 Pobierz plik Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach 4-8 SP oraz II-II Gimnazjum

9

Pobierz plik Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
10 Pobierz plik Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie z chorobą przewlekłą
11 Pobierz plik Karta zaliczeń materiału przez ucznia
12 Pobierz plik Regulamin udziału w zajęciach terapii biofeedback w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie
13 Pobierz plik REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
14 Pobierz plik Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) 
15 Pobierz plik Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Pobierz plik Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
17a Pobierz plik Program Talent - Regulamin przyznawania stypendium naukowego
17b Pobierz plik Program Talent - Wniosek stypendialny
18 Pobierz plik Regulamin dziennika internetowego

 

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Lp. .pdf Opis Dokumentu
1
Pobierz plik
SZKOLNY REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM JĘZYKOWYM W LUBINIE -2015
2
Pobierz plik
Kontrakt Edukacyjnego Projektu Gimnazjalnego - wzór
3
Pobierz plik
Karta projektu gimnazjalnego
4
Pobierz plik
Karta samooceny
5
Pobierz plik
Karta oceny opiekuna
6
Pobierz plik
Karta oceny społecznej projektu
 
7
Pobierz plik
Lista tematów


Inne

Lp. .pdf Opis Dokumentu
1
Pobierz plik
Procedura przyznawania IPN/ITP
2
Pobierz plik
Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3
Pobierz plik
Karta zapisu ucznia/uczennicy do 7 Klasy Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 
4
Pobierz plik
Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 
5
Pobierz plik
Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
6
Pobierz plik Procedury szkolne
7
Pobierz plik Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie
8
Pobierz plik Kodeks Uczniów
9 Pobierz plik Zgoda absolwenta ZSS na przetwarzanie danych osobowych
10 Pobierz plik Karta oceny społecznej prezentacji projektu
11 Pobierz plik Karta oceny opiekuna
12 Pobierz plik Karta projektu gimnazjalnego
13 Pobierz plik Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2017/2018
14 Pobierz plik Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017/2018
15 Pobierz plik Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie